Over

NMP-BANNER2015Missie en Visie

Het New Media Platform (NMP) is een onafhankelijke productie-unit die behalve eigen producties haar content overal ter wereld vergaart. Het NMP is niet afhankelijk van structurele subsidies of andere financiële verplichtingen met consequenties. Daarom bepalen wij zelf wat we wel of niet plaatsen. Het NMP is niet gelieerd aan een politieke partij of religieuze stroming.

Het NMP is een mediaplatform waar creatieve radio- en televisie programmamakers en andere journalisten elkaar treffen om hun visie, producten, ideeën en plannen te delen met zichzelf en het publiek. Het NMP beschikt over een eigen opnamestudio en redactieruimte

Onderzoek & Professionalisering
De eerste acties van het NMP zijn gericht op lokale omroepen en programmamakers.

  • het uitvoeren van een onderzoek, ten behoeve van het vergroten
    van deskundigheid, het initiëren van samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van formats die het cultureel diverse draagvlak vergroten.
  • het coachen van lokale radio en tv stations die cultureel diverse luisteraars
    en kijkers als primair publiek hebben.

Netwerk Constructie
De mogelijkheid wordt gecreëerd om deel te nemen aan een netwerk-constructie, waarbij radio en televisie op het internet wordt gemaakt. Binnen het NMP zal een pool van medewerkers worden ontwikkeld, variërend van technici, cameramensen, redacteuren, productiemedewerkers etc.
Ook worden voor ambitieuze nieuwkomers en gemotiveerde mediamakers trainingen, workshops en gastlessen georganiseerd door professionals in de branche.

Werk in Opdracht
Doordat we kunnen beschikken over een diverse groep ideëel ingestelde programmamakers en media-werkers, zijn we vanuit het NMP in staat om een groot scala aan opdrachten voor overheden en bedrijfsleven naar behoren maar vooral budgettair aantrekkelijk uit te voeren.

Organisatie vorm
Het New Media Platform is een stichting
Uitreksel Kvk NMP New Media Platform

Partners en partijen waarmee het NMP samenwerkt:

Leave a Reply

  • (will not be published)

*