Tagged: holi

Het Holi-feest en culturele kaping

Het Holi-feest is een lente-, nieuwjaars- en overwinnigsfeest. Het Holi-feest symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Door het inpeperen van elkaar met gekleurd poeder en kleursel vervagen de verschillen in kleur, religie, afkomst, sociale of maatschappelijke …Read more »