Sandew Hira en Desi Bouterse over 8 december 1982 en meer.

Posted by on in NMP!

Details

Sandew Hira, ook bekend als Dew Baboeram, is nabestaande van de 8 december moorden in Suriname. Zijn broer, John Baboeram, is op 8 december 1982 om het leven gekomen door een kogel die uit de loop van een wapen van een militair kwam. Drieëndertig jaren na dato voert de columnist/auteur in het kader van wat hij zelf betiteld als een ‘poging tot waarheidsvinding’ een gesprek met de man die de politieke verantwoordelijkheid voor de moorden op zich genomen heeft. De huidige president van Suriname, Desiree Delano Bouterse, beweert nog steeds niet aanwezig te zijn geweest op Fort Zeelandia ten tijde van de moorden. Er is niet of nauwelijks geknipt in het gesprek, zo zegt Hira aan het begin begin van de registratie die in 4 delen op YouTube geplaatst is. Opvallend is wel dat de titel van het verslag het heeft over ‘de getuigenis van Desi Bouterse’ terwijl Hira het heeft over ‘het gesprek met Bouterse.

Het initiatief van Hira is omstreden, omdat andere nabestaanden vinden dat een dergelijk gesprek voor de rechter moet plaatsvinden. Een groot deel van de nabestaanden hopen nog steeds op een hervatting van het door een omstreden Amnestiewet stopgezette 8 december proces. Anderen juichen de toenaderingspoging juist toe, omdat het Suriname uit de spagaat kan halen waar het al meer dan drie decennia in zit.

Hier alle vier tot zo ver op Youtube geplaatste video’s.

NMP.

Deel 2

Deel 3

Deel 4

One Response to “Sandew Hira en Desi Bouterse over 8 december 1982 en meer.”

 1. <path_to_url> Rampadarath

  Aan de President van het
  Illegaal Onafhankelijke land
  Suriname
  D. Bouterse

  Amsterdam 21-12-2015

  Zeer geachte Excellentie Bouterse,

  Waarom liegt u meneer Bouterse. U verklaart dat in 1980 de Elnt S. Rambocus jouw wilde vermoorden. Dit is niet waar. Je weet bliksems goed wat de waarheid is.
  Ik ga de waarheid aan jouw weet vertellen leugenaar Bouterse:
  Na de illegale coup gesteund door NL. Missie Militair H. Valk had u zelf Elnt S. Rambocus Bataljonscommandant bevordert. Rambocus deed zijn werk op een zeer democratisch en eerlijke wijze. Bouterse U en uw coup – kompanen waren alleen op macht gefixeerd. Bouterse u en Horp hadden interview op staats – televisie vlak na de coup van 1980 gegeven, dat er een democratische verkiezing zou komen en de militairen gaan terug naar de kazerne.
  Ik kan mij heel goed herinneren toen Elnt S. Rambocus jullie 16 coup kompanen uitgenodigd om te bespreken. Ik was toen lijfwacht van Elnt. S. Rambocus. Rambocus had aan jullie gevraagd, wanneer komt de beloofde vrije verkiezing en wanneer gaan de militairen terug trekken in de kazerne. Volgens Rambocus stellen veel burgers dezelfde vraag aan Rambocus omdat hij Bataljonscommandant is en de enige overgebleven geschoolde officier bij de Nationaalleger. Bouterse de vraag van Elnt. S. Rambocus was in de verkeerde keelgat van jullie 16 coup kompanen geschoten. Jullie konden opdat ogenblik geen antwoord geven aan Elnt. Rambocus. Jullie 16 coup kompanen zouden intern overleggen na een week en een passende interview geven op de staatstelevisie. Maar zover kwam het niet. Na enkele dagen stuurde u en uw coup kompanen de Elnt S. Rambocus om de opleiding kazerne Bos Bivak Zanderij te inspecteren. Toen Elnt. S. Rambocus op Bos Bivak Zanderij was gegaan heeft sergeant Olvers (magazijnmeester van wapenopslag plaats) op verzoek van de zieke Sergeant Majoor Fernandes (was in ziekte verlof sedert de onafhankelijkheid van Suriname wegens dat veel familie van hem waren vermoord in de tweede wereld oorlog en hij had veel heimwee) wapens in de huis Elnt. S. Rambocus geplaatst. Daarna ging de zieke sergeant majoor Fernandes aangifte doen bij de militaire politie dat Elnt. S. Rambocus wil coup plegen en hij zou ook Bouterse en Horp vermoorden. En dit aangifte heeft de zieke sergeant-majoor Fernandes bij MP Abraham gedaan, want militair politie Abraham was een naaste collega van Bouterse en Horp. Want er was geheime gesprekken geweest tussen Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers om Elnt. S. Rambocus te elimineren en daarna gaat Fernandes de plaats van Rambocus innemen.

  De huis van Elnt. S. Rambocus werd onderzocht door militair politie Abraham, waarbij 30 tal uzi’s werd in slaapkamer gevonden. Spoed bericht werd gestuurd naar Bos Bivak Zanderij gestuurd om hem te arresteren. Opdat ogenblik bevond Elnt. S. Rambocus en een paar van zijn naaste vrienden ergens bij de vliegveld Zanderij in een auto. Als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus was ik wegens spoed opdracht in de kazerne van BBZ achter gebleven.

  De militairen die in opleiding op BBZ waren gelegerd, hebben Elnt. S. Rambocus gearresteerd. Hij werd overgedragen aan de mp Abraham. Mp Abraham heeft aan Elnt. S. Rambocus medegedeeld, dat hij op verzoek van Bouterse, Horp en Fernandes hem hebben gearresteerd en bij zijn huisonderzoek veel wapens is aangetrokken. En dat Elnt. S. Rambocus was bezig een coup voor te bereiden met de militairen van de opleiding plaats Bos Bos Bivak Zanderij.
  Elnt S. Rambocus heeft vel geprotesteerd bij mp Abraham. Elnt. S. Rambocus heeft aan mp Abraham gevraagd dat hij in het bijzijnde van Bouterse en Horp de militairen van de opleiding plaats BBZ wil verhoren over de beschuldigde coup plan.
  Bouterse jij weet bliksems goed, dat Elnt. S. Rambocus onschuldig was in 1980.
  Ik was ook aanwezig als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus op BBZ. Er was geen plannen in 1980 dat Elnt. S. Rambocus een coup wilde plegen en jouw vermoorden. Integendeel wilde jij Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers, Elnt S. Rambocus vermoorden.
  Bouterse jullie konden Elnt. S. Rambocus niet vervolgen, omdat hij onschuldig was. Enige weg bleef over om S. Rambocus naar Nederland te verbannen. Bouterse hoe dan ook jij slaapt niet goed. Jij hebt onschuldigen beschuldigt en vermoord. En dagelijks lijdt jij Bouterse aan schizofrenie ziekte en hallucineert jij onschuldig te zijn. En de pijn die jij Bouterse dagelijks lijdt is onverdraagzaam. Dat is jouw straf. En die straf kan niemand van jouw ontnemen. Kijk je zelf in jouw omgeving, dat jij omringt ben door leugenaars, fraudeurs, landverraders, drugssmokkelaars, moordenaars, financieel kapers en de grootste Misdadiger ben jij Bouterse.
  Groetjes uit Amsterdam
  Leugenaar Bouterse
  D. Rampadarath
  (Lijfwacht van Rambocus)

  Beantwoorden

Leave a Reply

 • (will not be published)

*